Con người làm được ít hơn những gì mình ...


Con người làm được ít hơn những gì mình phải làm, trừ khi anh ta làm tất cả những gì mình có thể làm.
-
Men do less than they ought, unless they do all that they can.

Thomas Carlyle

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườicông việc

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống