Con người là động vật duy nhất mà sự ...


Con người là động vật duy nhất mà sự tồn tại của chính mình là một vấn đề phải đi tìm lời giải.
-
Man is the only animal for whom his own existence is a problem which he has to solve.

Erich Fromm

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 23/3/1900
Ngày mất: 18/3/1980

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống