Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Con người không chết khi nên chết mà khi có ...


Con người không chết khi nên chết mà khi có thể chết.
-
A person doesn't die when he should but when he can.

Gabriel Garcia Marquez

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống chếtcái chết

Tiểu sử

Quốc gia: Colombia
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/3/1928
© 2012 Danh ngôn cuộc sống