Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Con người khó nhận ra được sự xấu xa do ...


Con người khó nhận ra được sự xấu xa do chính mình tạo ra.
-
Man can hardly even recognize the devils of his own creation.

Albert Schweitzer

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườixấu xa

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 14/1/1875
Ngày mất: 9/4/1965
© 2012 Danh ngôn cuộc sống