Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Con người giàu có tỷ lệ thuận với những ...


Con người giàu có tỷ lệ thuận với những gì mình có thể buông tay.
-
A man is rich in proportion to the number of things he can afford to let alone.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giàu sang

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống