Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Con người chúng ta đều bình đẳng trước ...


Con người chúng ta đều bình đẳng trước cái chết.
-
As men, we are all equal in the presence of death.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườicái chết

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống