Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Con người chỉ là một cây sậy yếu ớt ...


Con người chỉ là một cây sậy yếu ớt nhất trong thiên nhiên, nhưng đó là một cây sậy biết suy nghĩ.

Blaise Pascal

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà toán học
Ngày sinh: 19/6/1623
Ngày mất: 19/8/1662
© 2012 Danh ngôn cuộc sống