Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Con người bình đẳng; không phải sự sinh ra ...


Con người bình đẳng; không phải sự sinh ra mà là đức hạnh mới tạo nên sự khác biệt.
-
Men are equal; it is not birth but virtue that makes the difference.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Trong việc nuôi cái tâm, không gì tốt hơn là ít ham muốn.

Mạnh Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống