Con người biết điều họ làm; thường họ ...


Con người biết điều họ làm; thường họ biết tại sao mình làm điều mình làm; nhưng điều họ không biết là điều họ làm gây ra điều gì.
-
People know what they do; frequently they know why they do what they do; but what they don't know is what what they do does.

Michel Foucault

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 15/10/1926
Ngày mất: 25/6/1984
© 2012 Danh ngôn cuộc sống