Còn gì đẹp hơn một người phụ nữ già ...


Còn gì đẹp hơn một người phụ nữ già nua trở nên thông thái cùng tuổi tác? Mỗi tuổi đều có thể khiến ta say mê, miễn là ta sống trong nó.
-
What could be more beautiful than a dear old lady growing wise with age? Every age can be enchanting, provided you live within it.

Brigitte Bardot

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữtuổi tác

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nữ diễn viên
Ngày sinh: 28/9/1934
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có gì nghèo bằng không có tài. Không có gì hèn bằng không có chí

Uông Cách

© 2012 Danh ngôn cuộc sống