Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Con đường hạnh phúc có thể là con đường ...


Con đường hạnh phúc có thể là con đường quên lãng.
-
La route du bonheur est peut-être la route de l'oubli

Yasmina Reza

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúc

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 1/5/1959

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống