Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, Mẹ đi ngàn dặm ...

Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, Mẹ đi ngàn dặm con chẳng sầu.

Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, Mẹ đi ngàn dặm con chẳng sầu.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

mẹ

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người có đức thì không lẻ loi, tất có bạn cũng trọng đạo đức như mình.

Khổng Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống