Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, Mẹ đi ngàn dặm ...

Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, Mẹ đi ngàn dặm con chẳng sầu.

Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, Mẹ đi ngàn dặm con chẳng sầu.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

mẹ

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống