Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Con cái, những đứa trẻ đáng yêu, có thể ...


Con cái, những đứa trẻ đáng yêu, có thể an ủi người phụ nữ về sắc đẹp đã tàn phai.
-
Children, dear and loving children, can alone console a woman for the loss of her beauty.

Balzac

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850
© 2012 Danh ngôn cuộc sống