Con bất hiếu luôn oán trách mẹ cha, người ...


Con bất hiếu luôn oán trách mẹ cha, người xấu mắc nợ oán chủ cho vay.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hiếu thảo

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống