Có thể thấy được tính cách của một ...


Có thể thấy được tính cách của một người qua cách anh ta nói chuyện.
-
The character of a man is known from his conversations.

Menander

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tính cáchlời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Hy Lạp
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 342 BC
Ngày mất: 291 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống