Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có thể đảm bảo tiền bạc, nhưng chớ ...


Có thể đảm bảo tiền bạc, nhưng chớ bảo đảm con người.

Ngạn ngữ Nhật Bản

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườitiền bạc

Tiểu sử

Quốc gia: Nhật Bản
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống