Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có thể có cuộc hôn nhân tốt, nhưng không ...


Có thể có cuộc hôn nhân tốt, nhưng không có cuộc hôn nhân dễ chịu.
-
There may be good, but there are no pleasant marriages.

Rainer Maria Rilke

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hôn nhân

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 4/12/1875
Ngày mất: 29/12/1926

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống