Có thể có cuộc hôn nhân tốt, nhưng không ...


Có thể có cuộc hôn nhân tốt, nhưng không có cuộc hôn nhân dễ chịu.
-
There may be good, but there are no pleasant marriages.

Rainer Maria Rilke

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hôn nhân

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 4/12/1875
Ngày mất: 29/12/1926
© 2012 Danh ngôn cuộc sống