Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ ...


Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn.
-
Some people die at 25 and aren't buried until 75.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống chết

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống