Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có những người cha không yêu con; nhưng ...


Có những người cha không yêu con; nhưng chẳng có người ông nào không yêu cháu.
-
There are fathers who do not love their children; there is no grandfather who does not adore his grandson.

Victor Hugo

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đình

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/2/1802
Ngày mất: 22/5/1885
© 2012 Danh ngôn cuộc sống