Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có những điều bí ẩn mà con người chỉ ...


Có những điều bí ẩn mà con người chỉ có thể phỏng đoán, những điều chỉ có thể khám phá từng phần khi mỗi tuổi qua đi.
-
There are mysteries which men can only guess at, which age by age they may solve only in part.

Bram Stoker

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Iceland
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 8/11/1847
Ngày mất: 20/4/1912

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống