Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có những chân lý không dành cho tất cả ...


Có những chân lý không dành cho tất cả mọi người, không dành cho tất cả mọi thời đại.
-
There are truths which are not for all men, nor for all times.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chân lý

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống