Có những chân lý không dành cho tất cả ...


Có những chân lý không dành cho tất cả mọi người, không dành cho tất cả mọi thời đại.
-
There are truths which are not for all men, nor for all times.

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chân lý

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống