Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có những bóng tối và ánh sáng trong cuộc ...


Có những bóng tối và ánh sáng trong cuộc đời, và em là ánh sáng, nguồn ánh sáng của tất cả mọi ánh sáng.
-
There are darknesses in life and there are lights, and you are one of the lights, the light of all lights.

Bram Stoker

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Iceland
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 8/11/1847
Ngày mất: 20/4/1912
© 2012 Danh ngôn cuộc sống