Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có nhiều điều quá lạ lùng để có thể ...


Có nhiều điều quá lạ lùng để có thể tin được, chẳng có gì quá lạ lùng đến mức không thể xảy ra.
-
While much is too strange to be believed, nothing is too strange to have happened.

Thomas Hardy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 2/6/1840
Ngày mất: 11/1/1928
© 2012 Danh ngôn cuộc sống