Có người thắng, có kẻ thua, và có những ...


Có người thắng, có kẻ thua, và có những người vẫn chưa học được cách để chiến thắng.
-
There are winners, there are losers and there are people who have not yet learned how to win.

Les Brown

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngày sinh: 17/2/1945
© 2012 Danh ngôn cuộc sống