Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có người thắng, có kẻ thua, và có những ...


Có người thắng, có kẻ thua, và có những người vẫn chưa học được cách để chiến thắng.
-
There are winners, there are losers and there are people who have not yet learned how to win.

Les Brown

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngày sinh: 17/2/1945

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Bí quyết của sự thành công là hằng ngày cố gắng hơn người khác một chút.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống