Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có người đã được cho là can đảm bởi ...


Có người đã được cho là can đảm bởi vì họ quá sợ hãi để bỏ chạy.
-
Some have been thought brave because they were afraid to run away.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

can đảmsợ hãi

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống