Có một điều mà chúng ta có thể làm ...


Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác: chúng ta có thể là chính mình.
-
There is one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves.

William Arthur Ward

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1921
Ngày mất: 30/3/1994

Những tác giả khác

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống