Cơ hội giống như bình minh. Nếu bạn chờ ...


Cơ hội giống như bình minh. Nếu bạn chờ quá lâu, bạn sẽ bỏ lỡ nó.
-
Opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them.

William Arthur Ward

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cơ hội

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1921
Ngày mất: 30/3/1994

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống