Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cơ hội giống như bình minh. Nếu bạn chờ ...


Cơ hội giống như bình minh. Nếu bạn chờ quá lâu, bạn sẽ bỏ lỡ nó.
-
Opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them.

William Arthur Ward

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cơ hội

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1921
Ngày mất: 30/3/1994

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống