Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Có hàng ngàn cách để chặt cành xấu xa ...


Có hàng ngàn cách để chặt cành xấu xa với người bắt đầu từ gốc rễ.
-
There are a thousand hacking at the branches of evil to one who is striking at the root.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

xấu xađạo đức

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống