Có hàng ngàn cách để chặt cành xấu xa ...


Có hàng ngàn cách để chặt cành xấu xa với người bắt đầu từ gốc rễ.
-
There are a thousand hacking at the branches of evil to one who is striking at the root.

Henry David Thoreau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

xấu xađạo đức

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống