Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cố gắng nhìn vào điểm yếu của bạn và ...


Cố gắng nhìn vào điểm yếu của bạn và chuyển đổi nó thành sức mạnh của mình. Đó là thành công.
-
Try to look at your weakness and convert it into your strength. That's success.

Zig Ziglar

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thành côngsức mạnh

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/11/1926
Ngày mất: 28/11/2012

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống