Cố gắng nhìn vào điểm yếu của bạn và ...


Cố gắng nhìn vào điểm yếu của bạn và chuyển đổi nó thành sức mạnh của mình. Đó là thành công.
-
Try to look at your weakness and convert it into your strength. That's success.

Zig Ziglar

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thành côngsức mạnh

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/11/1926
Ngày mất: 28/11/2012
© 2012 Danh ngôn cuộc sống