Có đủ chỗ cho mọi thứ, nếu mỗi thứ ...


Có đủ chỗ cho mọi thứ, nếu mỗi thứ được đặt ở chỗ của mình.

Ngạn ngữ Pháp

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống