Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cô độc thì đáng sợ đấy, nhưng không ...


Cô độc thì đáng sợ đấy, nhưng không đáng sợ bằng việc cảm thấy cô đơn trong một mối quan hệ.
-
Being alone is scary, but not as scary as feeling alone in a relationship.

Amelia Earhart

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quan hệ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Phi công
Ngày sinh: 24/6/1897
Ngày mất: mất tích 2/7/1937

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống