Có ba thứ cực kỳ cứng: thép, kim cương, ...

Có ba thứ cực kỳ cứng: thép, kim cương, và tự thấu hiểu bản thân.

Có ba thứ cực kỳ cứng: thép, kim cương, và tự thấu hiểu bản thân.
-
There are three things extremely hard: steel, a diamond, and to know one's self.

Benjamin Franklin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồnbản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống