Có ai sáng suốt đến mức học hỏi được ...


Có ai sáng suốt đến mức học hỏi được từ kinh nghiệm của người khác không?
-
Is there anyone so wise as to learn by the experience of others?

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống