Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng tôi luôn học hỏi từ đối thủ, về ...


Chúng tôi luôn học hỏi từ đối thủ, về mọi thứ có thể học hỏi được, nhưng chúng tôi không bao giờ đi sao chép. Với chúng tôi, sao chép có nghĩa là chết. Cạnh tranh cũng giống như chơi một ván cờ. Khi chúng ta thua, chúng ta có thể chơi lại một ván cờ khác. Cả hai người chơi đừng nên chiến đấu triệt hạ lẫn nhau.

Jack Ma

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kinh doanhhọc hỏi

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Doanh nhân
Ngày sinh: 15/10/1964

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống