Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta tiếp tục hình thành tính cách trong ...


Chúng ta tiếp tục hình thành tính cách trong cả cuộc đời. Nếu chúng ta hoàn toàn hiểu rõ bản thân mình, chúng ta nên chết đi cho rồi.
-
We continue to shape our personality all our life. If we knew ourselves perfectly, we should die.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tính cáchcái chết

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống