Chúng ta thường không biết quý trọng những ...


Chúng ta thường không biết quý trọng những thứ đạt được quá dễ dàng.
-
That which we obtain too easily, we esteem too lightly.

Thomas Paine

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 29/1/1737
Ngày mất: 8/6/1809
© 2012 Danh ngôn cuộc sống