Chúng ta sợ hãi quan tâm quá nhiều vì sợ ...


Chúng ta sợ hãi quan tâm quá nhiều vì sợ rằng đối phương không quan tâm một chút nào.
-
We are afraid to care too much, for fear that the other person does not care at all.

Eleanor Roosevelt

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quan tâm

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Đệ nhất phu nhân
Ngày sinh: 11/10/1884
Ngày mất: 7/11/1962
© 2012 Danh ngôn cuộc sống