Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta sợ hãi quan tâm quá nhiều vì sợ ...


Chúng ta sợ hãi quan tâm quá nhiều vì sợ rằng đối phương không quan tâm một chút nào.
-
We are afraid to care too much, for fear that the other person does not care at all.

Eleanor Roosevelt

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quan tâm

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Đệ nhất phu nhân
Ngày sinh: 11/10/1884
Ngày mất: 7/11/1962
© 2012 Danh ngôn cuộc sống