Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn ...


Chúng ta sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và chết trong thất vọng.
-
We are born crying, live complaining, and die disappointed.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phàn nànthất vọng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được.

Elbert Hubbard

© 2012 Danh ngôn cuộc sống