Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn ...


Chúng ta sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và chết trong thất vọng.
-
We are born crying, live complaining, and die disappointed.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phàn nànthất vọng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống