Chúng ta sẽ thấy được rất ít nếu chúng ...


Chúng ta sẽ thấy được rất ít nếu chúng ta phải hiểu điều ta thấy.
-
We shall see but a little way if we require to understand what we see.

Henry David Thoreau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kiến thức

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống