Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta sẽ thấy được rất ít nếu chúng ...


Chúng ta sẽ thấy được rất ít nếu chúng ta phải hiểu điều ta thấy.
-
We shall see but a little way if we require to understand what we see.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kiến thức

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống