Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta sẽ không bao giờ biết tất cả ...


Chúng ta sẽ không bao giờ biết tất cả những điều tốt đẹp mà một nụ cười đơn giản có thể làm.
-
We shall never know all the good that a simple smile can do.

Mother Teresa

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nụ cười

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Linh mục
Ngày sinh: 26/8/1910
Ngày mất: 5/9/1997

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống