Chúng ta phung phí cuộc đời vào những ...

Chúng ta phung phí cuộc đời vào những điều tủn mủn... hãy đơn giản hóa,

Chúng ta phung phí cuộc đời vào những điều tủn mủn... hãy đơn giản hóa, đơn giản hóa.
-
Our life is frittered away by detail... simplify, simplify.

Henry David Thoreau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đơn giản

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống