Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta phải cười trước khi ta hạnh phúc, ...


Chúng ta phải cười trước khi ta hạnh phúc, bởi nỗi sợ rằng ta sẽ chết trước khi ta kịp cười.
-
We must laugh before we are happy, for fear we die before we laugh at all.

La Fontaine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúcnụ cười

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 8/7/1621
Ngày mất: 13/4/1695

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống