Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình ...


Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình chứ không phải các vì sao.
-
It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.

William Shakespeare

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

số phậnsinh mệnh

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 26/4/1564
Ngày mất: 23/4/1616
© 2012 Danh ngôn cuộc sống