Chúng ta không thể đảm bảo thành công, ...


Chúng ta không thể đảm bảo thành công, nhưng chúng ta có thể xứng đáng với thành công.
-
We cannot insure success, but we can deserve it.

Abigail Adams

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thành công

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Đệ nhất phu nhân
Ngày sinh: 11/11/1744
Ngày mất: 28/10/1818
© 2012 Danh ngôn cuộc sống