Chúng ta không bao giờ có thể thực sự yêu ...


Chúng ta không bao giờ có thể thực sự yêu ai mà chúng ta chưa từng cùng cười.
-
We cannot really love anyone with with whom we never laugh.

Agnes Repplier

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêunụ cười

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1/4/1855
Ngày mất: 15/11/1950
© 2012 Danh ngôn cuộc sống