Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta không bao giờ có thể thực sự yêu ...


Chúng ta không bao giờ có thể thực sự yêu ai mà chúng ta chưa từng cùng cười.
-
We cannot really love anyone with with whom we never laugh.

Agnes Repplier

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêunụ cười

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1/4/1855
Ngày mất: 15/11/1950
© 2012 Danh ngôn cuộc sống