Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta không bao giờ bất mãn với người ...


Chúng ta không bao giờ bất mãn với người khác hơn khi chúng ta bất mãn với chính bản thân.
-
We are never more discontented with others than when we are discontented with ourselves.

Henri Frederic Amiel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản chấtbuồn chán

Tiểu sử

Quốc gia: Thụy Sĩ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/9/1821
Ngày mất: 11/5/1881

Những tác giả khác

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống