Chúng ta không bao giờ bất mãn với người ...


Chúng ta không bao giờ bất mãn với người khác hơn khi chúng ta bất mãn với chính bản thân.
-
We are never more discontented with others than when we are discontented with ourselves.

Henri Frederic Amiel

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản chấtbuồn chán

Tiểu sử

Quốc gia: Thụy Sĩ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/9/1821
Ngày mất: 11/5/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống