Chúng ta không bận tâm về việc không tới ...


Chúng ta không bận tâm về việc không tới được bất cứ đâu nhiều bằng việc không có bạn đồng hành nào trên đường.
-
We do not mind our not arriving anywhere nearly so much as our not having any company on the way.

Frank Moore Colby

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 10/2/1865
Ngày mất: 3/3/1925

Những tác giả khác

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống