Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta hãy sống sao cho khi chết, ngay cả ...


Chúng ta hãy sống sao cho khi chết, ngay cả người làm tang lễ cũng thấy tiếc thương.
-
Let us live so that when we come to die even the undertaker will be sorry.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống