Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta đều sinh ra dốt nát, nhưng phải ...


Chúng ta đều sinh ra dốt nát, nhưng phải nỗ lực lắm mới giữ nguyên được là kẻ ngu xuẩn.
-
We are all born ignorant, but one must work hard to remain stupid.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ngu dốtdốt nát

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống