Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta đầy khiếm khuyết và sai lầm; hãy ...


Chúng ta đầy khiếm khuyết và sai lầm; hãy để chúng ta cùng tha thứ cho sự nực cười của nhau - đó là luật đầu tiên của tự nhiên.
-
We are all full of weakness and errors; let us mutually pardon each other our follies - it is the first law of nature.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống